MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TRÊN TẤT CẢ THIẾT BỊ SALON VÀ GHẾ SPA PEDICURE

Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair - PediSpa.com
Love Customer/Technician Chair PediSpa.com

Khách hàng yêu thích/Ghế kỹ thuật viên

Giá cả phải chăng $495.00 Doanh thu

Gói ghế khách hàng tình yêu và ghế công nghệ

Miễn phí vận chuyển

Ghế khách hàng:
  • L: 26,5"
  • W: 21"
  • H: 44"
Ghế kỹ thuật viên:
  • L: 16,5"
  • Rộng: 16,5"
  • H: 33"